loading

אתר תוספי התזונה של טבע ישראל

האתגר

פיתוח אתר עשיר בתוכן לחשיפת סדרת המותגים של תוספי התזונה של חברת טבע. האתר פותח כדי לתת מענה ייחודי לכל אחד מותגי התוספים, תוך שמירת מסגרת השפה העיצובית הכללית של התחום ושל חברת טבע. האתר מחולק למספר מתחמים, כאשר כל מתחם מעוצב באופן בולט לעיין ומכיל מידע ייחודי למותג, וקישורים למידע ותוכן רלוונטי.