loading

FPM – Fair Play Music

חיבורים בין מוזיקאים ומעריצים

אפליקציה זו משלבת בתוכה יכולות של רשת חברתית, המאפשרת למוזיקאים למצוא את מי שמתאים להם על מנת ליצור יחד, וזאת על בסיס מידע בדבר העדפותיו המוזיקליות של כל משתמש במערכת. באופן זה מבקשת המערכת לשפר את שיתוף הפעולה בין מוזיקאים וליצור שילובים מעניינים מהעולם כולו.

תהליך פיתוח האפליקציה כלל פיתוח אלגוריתמים של התאמה ולמידת העדפות בין משתמשים, וממשק חברתי מתקדם ונוח.

יוזמי הפרויקט הם : אחינועם ניני, גיל דור, Quincy Jones ו Pat Metheny